morfa - voor de vorm

 

 

Morfa is gespecialiseerd in database management en ontwikkelen van tools voor het online raadplegen van databestanden met behulp van geavanceerde zoekbomen.

 

Database management - ten behoeve van correcte uitvoer van databestanden worden nieuwe databases ontwikkeld en bestaande databestanden geconverteerd. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is cleaning van bestaande bestanden. Deze bevatten namelijk vaak zodanige fouten dat de eindgebruiker niet in staat is om alle gewenste informatie op te vragen waardoor het door de dataleverancier gestelde communicatieve doel niet wordt bereikt.

 

Interface en hosting - zoeken in beschrijvingen van de content.
Over het algemeen kunnen databestanden alleen geraadpleegd worden als de eindgebruiker weet onder welke naam de gezochte informatie in de bestanden opgeslagen is. Denk hierbij aan het zoeken op namen of trefwoorden met behulp van zoekmachines of met gespecialiseerde zoektalen. 
Op morfa.nl worden daarentegen bestanden primair ontsloten door middel van een hiėrarchische zoekboom op basis van de eigenschappen van de content. Een belangrijke toepassing is het zoeken van informatie in het algemeen - en wetenschappelijke biologische informatie in het bijzonder - op de uiterlijke verschijningsvorm in plaats van op de namen van de entiteiten. Tevens zijn de gebruikelijke zoekmethoden beschikbaar op basis van de namen of trefwoorden van de respectievelijke items, aangevuld met geavanceerde opties om spellingsvarianten te doorzoeken. 

 

Login      Publications      Products & tools      Wiki      Contact

 

 

 

[ © 2008-2013 Morfa | page 09mar08 | update 10dec13 ]